Inici
La Finestreta Única dels Col·legis Professionals d'Infermeria és un punt d'accés telemàtic que apropa l'Organització Col·legial al col·legiat i al ciutadà, permetent la presentació electrònica de sol.licituds, documents i comunicacions, amb el conseqüent estalvi de despeses, temps en la tramitació d'expedients i amb caràcter ecològic perquè minimitza el trànsit de paper entre un lloc i un altre.

El concepte de finestreta única en la Directiva de Serveis no es refereix només a facilitar mitjançant un únic punt de contacte toda la informació relativa a l'accés i l'exercici de la professió infermera, per exemple. Va molt més enllà a l'exigir que es puguin fer els tràmits necessaris per a l'accés i exercici de la professió a través d'aquest únic punt, incluent tràmits com les sol·licituts d'autorizatció o les sol·licituds d'inscripció en registres.

Està disponible en www.ventanillaunicaconsejogeneralenfermeria.org que és el portal que el Consejo General de Enfermería ha desenvolupat en col·laboració amb els 52 col·legios d'infermeria espanyols amb l'objecte de cobrir el compliment dels requisits i les obligacions exigits:
A. Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
B. Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, en su vigente redacción.
C. Ley 25/2009, Ley Ómnibus.
D. Ley 28/2009, de modificación de la ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios
E. Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del S.N.S., modificada por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril.
F. Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Personales.
G. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
H. Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
I. Resolución 2/2010, del Consejo General de Enfermería, por la que se crea, como fichero de titularidad pública, el Registro Nacional de Enfermeros y Enfermeras (BOE nº 283, 24 Noviembre 2011).
Política de cookies

Aquesta web utilitza galetes tècniques i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i / o de dispositiu, així com hàbits de navegació per facilitar-li la navegació i personalitzar publicitat.

Política de cookies

Aquesta web utilitza galetes tècniques i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i / o de dispositiu, així com hàbits de navegació per facilitar-li la navegació i personalitzar publicitat.