POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), amb la Llei Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, i amb la resta de la legislació aplicable a Espanya en matèria de protecció de dades personals, posem en el seu coneixement la següent informació:

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

l COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES/RS DE GIRONA (NIF Q-1766003-F) el responsable de tractament de les dades personals obtinguts a través de l'enviament dels formularis publicats en el present web, excepte en el cas que es tracti de dades personals incloses en els formularis vinculats als subdominis implementats per al funcionameno del sistema de "finestreta única" dels quals serà  Responsable de Tratacment el col·legi professional interessat en cada cas.

COM CONTACTAR CON EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS?

Podrà contactar amb el nostre DPO a través de la següent compte de correo electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

AMB QUINA FINALITAT I BASE DE LEGITIMACIÓ TRACTEM LES SEVES DADES?
 • Gestió de sol·licituts d'informació de l'usuari i consultes legals. Base de legitimació: consentimeno de l'interessat (Art. 6.1 a) GDPR).
 • Gestio de subscripció a publicacions. Base de legitimació: consentiment de l'interessat (Art. 6.1 a) GDPR).
 • Enviament d'informació promocional i, en general, comercial relacionada amb productes i/o serveis subministrats o prestats pel Consejo General de Enfermerí­a. Base de legitimació: existència d'interès legítim del Responsable (Art. 6.1 f) GDPR).
 • En cas d'existir consentiment exprés, enviament d'informació promocional i, en general, comercial relacionada amb productes i/o serveis subministrats/prestats per les entitats que s'indiquen a continuació. Base de legitimació: existencia de consentiment exprés de l'interessat (Art. 6.1.a) GDPR):
  • CONFUNSALUD, SA
  • E-NETWORK SALUD, SAU
  • FUNDACIÓ INSTITUTO ESPANYOL DE INVESTIGACIÓ ENFERMERA (IE)
  • ENFERMUNDI, SA
  • GRUPO CORPORATIVO ORGANIZACIÓ COLEGIAL DE ENFERMERIA, SA
A QUI COMUNICAREM LES SEVES DADES PERSONALS?

COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES/RS DE GIRONA només transmetrà  les dades personals a:

 • A proveidors de serveis externs ara­ com serveis d'hosting, mantenimeno informàtic, ciberseguretat, gestió de suports, empreses de màrqueting i altres similars vinculats contractualment amb el CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA com encarregats de tractament, que tractaan les seves dades seguint estrictament les instruccions del CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA.
 • En cas de resultar legalment procedent, a tercers com òrgans, organismes i institucions de l'Administració General de l'Estat, de les administracions autonòmiques i locals; òrgans jurisdiccionals i Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.
DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals obtingudes a través dels formularis de consultes i sol·licituts d'informació es conservaran únicament pel temps necessari per atendre les peticions realitzades.

En el cas que vosté hagués donat el seu consentiment expres per a l'enviament d'informació comercial, les seves dades es conservant fins el moment que vostè manifesti la seva voluntat de revocar aquest consentiment o fins el moment que es procedeixi a la supressió com a conseqüéncia de la depuració de la base de dades.

QUINES MESURES DE SEGURETAT S'APLICARAN A LES SEVES DADES PERSONALS?

 

COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS?

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

La petició ha d'incloure: nom i cognoms del interessat; còpia del seu Document Nacional d'Identitat, passaport o un altre document identificatiu vàlid de l'interessat i, en el seu cas, del seu representante, així­ com el tí­tol acreditatiu de la representació; domicili a efectes de notificacions i especificacions de l'objecte de la petició.

En caso que l'interessat consideri que els anteriors drets no hagin estat atesos conforme a la legalitat vigent, podrà  presentar la corresponent reclamació de tutel.la de drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LES DADES SOL.LICITADES

 

COMPROMISOS DE L'USUARI

L'USUARI es compromet a informar al COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES/RS DE GIRONA de qualsevol modificación que pateixi la informació facilitada. Per això disposa de la següent compte de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

En tant no es produeixi aquesta comunicació, el COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERES/RS DE GIRONA quedarà  eximida de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l'us incorrecte per part de tercers no autoritzats d'aquestes claus i codis identificatius.
Política de cookies

Aquesta web utilitza galetes tècniques i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i / o de dispositiu, així com hàbits de navegació per facilitar-li la navegació i personalitzar publicitat.